آدرس کارخانه : شهرک صنعتی گناباد / دفتر مرکزی : بیرجند

دسته: بدون مجموعه
بازدید: 755

چاه ارت

آنالیز شیمیایی

 

Bentonite

 

Si O2

 

Al2 O3

 

Fe2 O3

 

Ca O

 

Mg O

 

Na2 O

 

K2 O

 

Ti O2

 

L.O.I

 

سدیمی

 

65-55

 

20-15

 

5-1

 

3-0

 

3-1

 

4-2.5

 

1.5-0.4

 

0.5-0.2

 

10-7

 

کلسیمی

 

70-65

 

15-12

 

6-1

 

6-2

 

4-2

 

2.5-1.5

 

2-0.5

 

0.2

 

12-7

 

1000 کاراکتر باقیمانده است