آدرس کارخانه : شهرک صنعتی گناباد / دفتر مرکزی : بیرجند

دسته: بدون مجموعه
بازدید: 692

بنتونیت سدسازی

آنالیز فیزیکی

آنالیز فیزیکی (Physical Analysis)

1

اندیس ژله بعد از 8 ساعت    Gelling index after 8 hours

28-25

2

اندیس ژله بعد از 24 ساعت   Gelling index after 24 hours

40-33

3

اندیس تورم بعد از 2 ساعت   Swelling index after 2 hours

36-32

4

درصد رطوبت                  Percent of moisture

12-8

5

                                      PH                     

9

6

(برحسب متر مکعب بر تن)                Yield(m3/T)          

Min 16

7

        Plastic Viscosity  

Min 10

8

 Yield Point

30-20

9

 YP/PV

3-2

10

جذب اب                      Water Absorption

1000-850

 

1000 کاراکتر باقیمانده است