آدرس کارخانه : شهرک صنعتی گناباد / دفتر مرکزی : بیرجند

دسته: بدون مجموعه
بازدید: 726

بنتونیت ریخته گری

آنالیز فیزیکی

آنالیز فیزیکی (Physical Analysis)

1

درصد مونت موریلونیت                  Percent of montmorillonite

Min 70

2

اندیس ژله بعد از 8 ساعت    Gelling index after 8 hours

25-20

3

اندیس ژله بعد از 24 ساعت   Gelling index after 24 hours

33-25

4

اندیس تورم بعد از 2 ساعت   Swelling index after 2 hours

35-25

5

درصد رطوبت                  Percent of moisture

12-8

6

 PH

2/10-9

7

استحکام کششی تر     wet Tensile strength (gF/cm2)

21-16

8

استحکام فشاری تر Green Compressive strength (gF/cm2)

1100-800

9

جذب اب                      Water Absorption

750-600

 

1000 کاراکتر باقیمانده است